Workshops en training

  • Belastingdienst (regio Zuid-West): communicatietraining effectief schrijven: brieven, presentaties, memo’s en projectplannen (2004);
  • SPH: workshops effectief communiceren met de klant: klantgerichte brieven (2010);
  • DJI/UWV WERKbedrijf: Workshops in het kader van het project Arbeidstoeleiding vanuit detentie (tijdens de managementdagen van UWV WERKbedrijf) (2009).
  • Digitale Werkomgeving Rijk (Rijksweb): Workshop inventarisatie informatiebehoefte en communicatiemiddelen DWR.

Zie ook Opdrachtgevers