Tekstproducties

 • Amev: artikelen en redactie bedrijfsblad (1998).
 • Belastingdienst: artikelen jaarverslag 2002 en 2003, artikelen Belastingbulletin en Belastingwerk (2002/2003), webteksten motorrijtuigensite (2001), redactie diverse handleidingen en brochures (1998-2003), veelgestelde vragen bedrijvenloket (2003); Projectredacteur interne communicatie Walvis/SUB (teksten intranetsite, artikelen, diverse communicatiemiddelen) (2004-2006);
 • Burgers Communicatie: redactiewerkzaamheden en tekstproducties (1998);
 • Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP): redactie en advies t.b.v. de StAZ deelsite "Europese Sociale Dialoog" (2007-2008); Nieuwsbrief SBCM (2009); Praxisreeks “Professionalsering” en “Allochtonen in het onderwijs”(2008-2009); diverse losse tekstproducties en tekstredactieklussen (2008-heden);
 • De Jonge MilieuAdvies: eindredactie, interviews en schrijfwerk diverse Diftarkranten; Bedrijfsbrochures (2004-2009)
 • DJI; Diverse redactiewerkzaamheden, folders, brochures en factsheets, waaronder het Samenwerkingsmodel VNG en Justitie (2003-heden)
 • Eden design and communication: redactie gebruikersbrochures Fortis (2006).
 • Euroforum: brochure Euroforum (2000);
 • Eurosign: webteksten en brochure (2003).
 • Funds Magazine: diverse artikelen en journalistieke producties (1999/2000);
 • IVA: redactie kunstenaarsonderzoek 2002 (2003), redactie Cultuurmonitor Zuid Holland (2003);
 • Interpharm BV: jaarverslag 2002 tot en met 2008; Redactie en journalistieke bijdragen Farma Klik; diverse folders en brochures Kring Apotheken en Interpharm (2003-heden)
 • Interpolis Pensioenen: pensioenkrant en brochure leer- en houtverwerkende industrie (2002);
 • Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen: diverse brochures, redactiewerkzaamheden, brieven en artikelen (2003-heden);
 • Mathilde Poels Free Publicity: diverse freepublicity artikelen (1998-2002);
 • Nederlandse Kankerbestrijding (KWF): journalistieke producties Overleven (1998-2003);
 • Nederlandse Vereniging van Postagenten: hoofdredactie "De Postagent" (1996-2001);
 • Optima Farma: journalistieke producties, scholingsrubriek (2000-2003);
 • Pharmaceutisch Weekblad: redactie en journalistieke producties (1998-2003);
 • Quanta NpM: brochure en artikelen tbv het NPCF (patiëntengids), diverse redactionele werkzaamheden (2001/2002);
 • Rabobank Nederland: Diverse folders en brochures (2006-2007).
 • Richter Reclame: redactie reclameteksten (1996-2001);
 • Rentray: redactie website, brochures, factsheets, jaarverslagen, personeelsadvertenties (2006-2009);
 • Digitale Werkomgeving Rijk: communicatiemiddelen DWR/brochure producten en middelen DWR (2009)
 • SDU: journalistieke producties (2002/2003);
 • Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH): redactie, teksten, structuur en communicatieadvies m.b.t. de pensioenlijn van SPH (2007-heden);
 • Stichting Verstandig Zonnen: journalistieke producties (1998/1999);
 • Stichting Welzijn Arnhem: brochure Stichting Welzijn Arnhem (1996);
 • Wandenservice: brochure en folder (2001);
 • Zwijsen kinderboeken: redactie kinderboeken (2001/2002), redactie les cd-roms Veilig Leren Lezen (2003), teksten animaties bij Veilig Leren Lezen (2003);

Zie ook Opdrachtgevers