Communicatie bij IT-veranderingsprocessen

Communicatie is een integraal onderdeel van iedere verandering. Dus ook bij veranderingen op ICT-vlak. Om bij ICT implementatie en –veranderingstrajecten het gewenste resultaat te behalen, is goede en duidelijke communicatie met alle doelgroepen en stakeholders nodig. Een goede communicatiestrategie is daarbij essentieel. Communicatie bij ICT-trajecten gaat veel verder dan alleen het verspreiden van informatie via intranet, gebruikersinstructies of nieuwsbrieven. Het gaat om betrekken, verbinden en gedragsverandering. Om beeldvorming en om acceptatie. Beter gezegd: om kennis, bewustwording en draagvlak. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter het succes van de verandering.

Denken vanuit de klant
Veel ICT projecten bevinden zich op het krujspunt van (interne) dienstverlening, communicatie en HR. Dat vraagt om denken vanuit de klant en de medewerker, in plaats van om denken vanuit processen en techniek. Wij richten ons daarom op het vertalen van techniek en (IT-)processen naar heldere en klantgerichte boodschappen en middelen. Daarbij is een heldere positionering van (het standpunt van) de organisatie en (het bestaansrecht van) het betreffende traject ons uitgangspunt. Bij grote IT-projecten zorgen we ervoor dat alle betrokkenen op het juiste moment de juiste informatie tot hun beschikking hebben. En dat er draagvlak en vertrouwen is.

Kennis en expertise
Picaro BV heeft ruime ervaring op het gebied van projectleiding bij communicatietrajecten op ICT-gebied. We kennen en beheersen de processen die horen bij het implementeren van nieuwe systemen, en weten hoe we die voor het voetlicht moeten brengen. We hebben veel ervaring met het ontwikkelen en implementeren van (online)gebruikersondersteuning(systemen) en werken zoveel mogelijk volgens Prince II en de LEAN systematiek. Wat betreft communicatie expertise hebben we veel ervaring met het organiseren van gebruikerspresentaties en bijeenkomsten, en een perfecte staat van dienst op het vlak van (beeld)redactie en het schrijven van communicatieplannen, implementatieplannen, gebruikersinstructies, nieuwsbrieven en beleidsstukken. Daarnaast zijn we netwerkers pur sang, die graag partijen verbinden. De gebruiker is voor ons altijd begin en eindpunt. Of dat nou de externe klant van een (ICT-)product of -dienst is, of de interne medewerker die met nieuwe systemen of materialen moet gaan werken.